Druk E-106 i E-109, karta EKUZ


Chciałbyś osobiście korzystać lub wraz z rodziną z bezpłatnej opieki medycznej w Polsce?
To nie jest problem!
Wystarczy, że z naszą pomocą złożysz odpowiednie dokumenty w Helfo – norweskim urzędzie odpowiedzialnym za opiekę zdrowotną.


Wykaz potrzebnych dokumentów:

Druku E-106 i E-109:

1. Kopia dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
2. Pozwolenie na pobyt i pracę w Norwegii (dokument o nazwie registreringsbevis lub varig oppholdstillatelse).
3. Umowa o pracę / decyzja o przyznaniu zasiłku przez NAV (np. dagpenger, permitering). Jeżeli umowa o pracę została podpisana ponad rok wcześniej należy dostarczyć także aktualne zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie.
4. Aktualna karta podatkowa (Skattekort).
5. Wypełniony formularz o nazwie dostępny w zakładce „Formularze”.

Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego):

1. Kody MinID wraz z hasłem do systemu altinn.no oraz numer personalny.

Druk E-106
Formularz E-106 służy do rozciągnięcia ubezpieczenia z Norwegii na Polskę zarówno dla osoby pracującej w Norwegii, jak i członków jej rodziny.

Druk E-109
Formularz E-109 służy do rozciągnięcia ubezpieczenia z Norwegii na Polskę tylko dla członków
rodziny osoby zamieszkałej na stałe i pracującej w Norwegii.

Zazwyczaj Helfo rozpatruje podanie w ciągu około 6 tygodni. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy otrzymasz odpowiedni druk w dwóch egzemplarzach. Druki te będziesz musiał dostarczyć do swojego wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ zatrzyma jeden egzemplarz dla siebie, drugi natomiast (z pieczątką NFZ) będziesz musiał odesłać do Helfo.

Druki E-106 / E-109 są wydawane zazwyczaj na okres 2 lat.

EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) uprawnia do uzyskania niezbędnych świadczeń medycznych podczas krótkotrwałego pobytu poza granicami Norwegii. Każdy członek norweskiego systemu ubezpieczeń społecznych będący jednocześnie obywatelem jednego z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli np. Polski może otrzymać kartę EKUZ.


Ważne:

Należy dostarczyć tylko ksera / scany dokumentów.

Akty, zaświadczenia powinny być przetłumaczone na język angielski lub norweski.


*Pobierz wykaz potrzebnych dokumentów w PDF*