Podatek norweski

Masz wątpliwości, które ulgi, świadczenia Ci przysługują?
To nie jest żaden problem!
Zawsze wybieramy rozwiązanie najkorzystniejsze dla Ciebie!


Wykaz potrzebnych dokumentów do rozliczenia podatku norweskiego:

Status pendler (osoba posiadająca współmałżonka / partnera i/lub niepełnoletnie dziecko / dzieci w Polsce):

1. Akt małżeństwa i / lub akt urodzenia dziecka / dzieci poniżej 18 r.ż.
2. Zaświadczenie o wspólnym adresie zamieszkania z żona i / lub dziećmi.
3. Zestawienie roczne dochodów wystawiane przez pracodawcę oraz NAV (jeżeli było więcej pracodawców w danym roku podatkowym to potrzebne jest zestawienie od każdego z nich lub ostatni odcinek z wypłaty jeżeli wykazuje również łączna kwotę zarobków u danego pracodawcy w danym roku).
4. Kody MinID wraz z hasłem lub informacja o innej metodzie logowania do systemu altinn.no w przypadku rozliczenia elektronicznego lub kopia dokumentu Skattemelding / Tax Return w przypadku rozliczenia pisemnego.
5. Dokumenty potwierdzające ilość odbytych podróży między Polską, a Norwegia jeżeli samemu się je opłacało np. faktury, bilety samolotowe, promowe, karty pokładowe, odcinki z pensji jeżeli pracodawca odliczał koszty z wypłaty.
6. Dokumenty potwierdzające ilość podróży lub informacje o nich jeżeli dojeżdżało się między miejscem zamieszkania w Norwegii, a miejscem pracy i samemu się pokrywało koszty.
7. Dokumentacja potwierdzająca wydatki na mieszkanie i prąd w Norwegii, jeżeli pokrywało się je samemu (faktury, wyciąg z banku potwierdzający opłaty, umowa najmu, odcinki z pensji, jeżeli koszty potrącał pracodawca z wynagrodzenia).
8. Dla osób rozliczających kredyt potrzeby jest dokument potwierdzający wysokość spłaconych odsetek w 2018.
9. Dla osób korzystających z ulgi rodzicielskiej potrzebne jest zaświadczenie o wysokości poniesionych kosztów w danym roku podatkowym związanych z zajęciami dla dziecka / dzieci, opłatami za przedszkole, szkołę, świetlicę i tym podobnych. Dziecko / dzieci nie mogły mieć więcej niż 11 lat w rozliczanym roku podatkowym.

Status pendler (osoba samotna):

1. Zestawienie roczne dochodów wystawiane przez pracodawcę oraz NAV (jeżeli było więcej pracodawców w danym roku podatkowym to potrzebne jest zestawienie od każdego z nich lub ostatni odcinek z wypłaty jeżeli wykazuje również łączna kwotę zarobków u danego pracodawcy w danym roku).
2. Kody MinID wraz z hasłem lub informacja o innej metodzie logowania do systemu altinn.no w przypadku rozliczenia elektronicznego lub kopia dokumentu Skattemelding / Tax Return w przypadku rozliczenia pisemnego.
3. Dokument potwierdzający posiadanie lub wynajem mieszkania / domu w kraju ojczystym lub dokument potwierdzający wspólny adres zamieszkania z rodzicami (dotyczy tylko osób do 22 r.ż.). Mieszkanie w kraju (np. Polsce) powinno posiadać przynajmniej 30 mkw, a jeżeli pod tym samym adresem zameldowanych jest więcej osób to dla każdej powyżej 15 r.ż. należy doliczyć kolejne 20 mkw. Nieruchomość musi posiadać podłączoną wodę i kanalizację.
4. Umowa najmu lub dokumentacja potwierdzająca wielkość mieszkania w Norwegii.
5. Dokumentacja potwierdzająca wydatki na mieszkanie i prąd w Norwegii, jeżeli pokrywało się je samemu (faktury, wyciąg z banku potwierdzający opłaty, umowa najmu, odcinki z pensji, jeżeli koszty potrącał pracodawca z wynagrodzenia).
6. Dokumenty potwierdzające ilość odbytych podróży między Polską, a Norwegia jeżeli samemu się je opłacało np. faktury, bilety samolotowe, promowe, karty pokładowe, odcinki z pensji jeżeli pracodawca odliczał koszty z wypłaty.
7. Dokumenty potwierdzające ilość podróży lub informacje o nich jeżeli dojeżdżało się między miejscem zamieszkania w Norwegii, a miejscem pracy i samemu się pokrywało koszty.
8. Dla osób rozliczających kredyt potrzeby jest dokument potwierdzający wysokość spłaconych odsetek w 2018.

Standardowy odpis 10% przysługujący w pierwszych 2 latach podatkowych:

1. Zestawienie roczne dochodów wystawiane przez pracodawcę oraz NAV (jeżeli było więcej pracodawców w danym roku podatkowym to potrzebne jest zestawienie od każdego z nich lub ostatni odcinek z wypłaty jeżeli wykazuje również łączna kwotę zarobków u danego pracodawcy w danym roku).
2. Kody MinID wraz z hasłem lub informacja o innej metodzie logowania do systemu altinn.no w przypadku rozliczenia elektronicznego lub kopia dokumentu Skattemelding / Tax Return w przypadku rozliczenia pisemnego.

Standardowy odpis dla marynarzy i rybaków:

1. Zestawienie roczne dochodów wystawiane przez pracodawcę oraz NAV (jeżeli było więcej pracodawców w danym roku podatkowym to potrzebne jest zestawienie od każdego z nich lub ostatni odcinek z wypłaty jeżeli wykazuje również łączna kwotę zarobków u danego pracodawcy w danym roku).
2. Kody MinID wraz z hasłem lub informacja o innej metodzie logowania do systemu altinn.no w przypadku rozliczenia elektronicznego lub kopia dokumentu Skattemelding / Tax Return w przypadku rozliczenia pisemnego.
3. Informacje ile dni spędziło się na morzu.
4. Książeczka marynarska (dotyczy tylko marynarzy).
5. Dokument / specyfikacja za dany rok podatkowy dotycząca połowów rybaka, zawierająca dane na temat złowionych ryb itp..
6. Osoby które posiadającą współmałżonka / partnera i / lub niepełnoletnie dziecko / dzieci w Polsce, bądź osoby samotne posiadające centrum interesów życiowych w Polsce mogą odliczyć dodatkowo ulgi wymienione w spisie dokumentów dotyczących statusu pendler. Należy wówczas dołączyć również wskazane tam dokumenty. .

Odliczenie odsetek od kredytów hipotecznych:

1. Zaświadczenie z banku o wysokości kredytu oraz wysokości spłaconych odsetek od kredytu w danym roku.


Ważne:

Należy dostarczyć tylko ksera / scany dokumentów.

Akty, zaświadczenia powinny być przetłumaczone na język angielski lub norweski.


*Pobierz wykaz potrzebnych dokumentów w PDF*